دانلود کتاب های عربی


الخلاف الحقيقى بين المسلمين و المسيحين - الخلاف الحقیقی بین المسلمین و المسیحین

نویسنده :

کتاب الخلاف الحقیقی بین المسلمین والمسیحین هو فی الاصل مناظرة صوتیة بین الشیخ أحمد دیدات وأحد القساوسة وفند فیه الشیخ أحمد دیدات حجج الخصم ورد علیها وقد تم  ترجمة هذه المناظرة ووضعت فی الکتاب الذی بین یدیک عزیزی القارئ

كتاب الخلاف الحقيقى بين المسلمين والمسيحين هو فى الاصل مناظرة صوتية بين الشيخ أحمد ديدات وأحد القساوسة وفند فيه الشيخ أحمد ديدات حجج الخصم ورد عليها وقد تم  ترجمة هذه المناظرة ووضعت فى الكتاب الذى بين يديك عزيزى القارئبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران