دانلود کتاب های عربی


سيطر على حياتك - سیطر علی حیاتک

نویسنده: name

کتاب رائع بعطی طاقة ایجابیة وتفاؤل واحساس بأنک تستطیع عمل ای شئ ترید تحقیقه فقط اذا ارت فعلا ان تفعل ذلک فی لحظة ما قد تشعر أن حیاتک تسیر إلی غیر الاتجاه الذی ترید .. أو أن تنظر إلی السنین السابقة من عمرک فلا تشعر أنک قد فعلت فیها کل ما کنت تطمح إلیه .. وقد یحدث هذا کثیرا لذلک کان هذا الکتاب (سیطر علی حیاتک) للدکتور إبراهیم الفقی الذی یحدثک فیه عن: کیف تضع أهدافک فی الحیاة وکیف تتعامل مع الوقت، وکیف تتحکم فی ذاتک .. وکیف تستطیع اتخاذ القرار المناسب فی الوقت المناسب

كتاب رائع بعطى طاقة ايجابية وتفاؤل واحساس بأنك تستطيع عمل اى شئ تريد تحقيقه فقط اذا ارت فعلا ان تفعل ذلك فى لحظة ما قد تشعر أن حياتك تسير إلى غير الاتجاه الذى تريد .. أو أن تنظر إلى السنين السابقة من عمرك فلا تشعر أنك قد فعلت فيها كل ما كنت تطمح إليه .. وقد يحدث هذا كثيرا لذلك كان هذا الكتاب (سيطر على حياتك) للدكتور إبراهيم الفقى الذى يحدثك فيه عن: كيف تضع أهدافك فى الحياة وكيف تتعامل مع الوقت، وكيف تتحكم فى ذاتك .. وكيف تستطيع اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسببرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات