دانلود کتاب های عربی


التسويق وإدارة الاعمال التجارية - التسویق وإدارة الاعمال التجاریة

نویسنده :

یحتوی کتاب "التسویق وإدارة الأعمال التجاریة" علی طرق عملیة دقیقة لاستخدام أحدث التقنیات التجاریة، وعدد کبیر من نقاط العلام المدعومة بالإمثلة التطبیقیة، وعدد من التمارین والحالات العلمیة، ویمکن استخدامه کأداة للعمل فهو مرجع مهم فی التسویق

يحتوى كتاب "التسويق وإدارة الأعمال التجارية" على طرق عملية دقيقة لاستخدام أحدث التقنيات التجارية، وعدد كبير من نقاط العلام المدعومة بالإمثلة التطبيقية، وعدد من التمارين والحالات العلمية، ويمكن استخدامه كأداة للعمل فهو مرجع مهم في التسويقبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران