دانلود کتاب های عربیعاشق من فلسطين - عاشق من فلسطین

نویسنده :

أحنُّ إلی خبز أُمیوقهوة أمیولمسة أُمی ..وتکبُر فی الطفولةُیوماً علی صدر یومِوأعشَقُ عمرِی لأنیإذا مُتُّ,أخجل من دمع أُمی !خذینیِ إذا عدتُ یوماًوشاحاً لهُدْبکْوغطّی عظامی بعشبتعمّد من طهر کعبکوشُدی وثاقی ..بخصلة شَعر..بخیطٍ یلوِّح فی ذیل ثوبک ..

أحنُّ إلى خبز أُميوقهوة أميولمسة أُمي ..وتكبُر في الطفولةُيوماً على صدر يومِوأعشَقُ عمرِي لأنيإذا مُتُّ,أخجل من دمع أُمي !خذينيِ إذا عدتُ يوماًوشاحاً لهُدْبِكْوغطّي عظامي بعشبتعمّد من طهر كعبكوشُدي وثاقي ..بخصلة شَعر..بخيطٍ يلوِّح في ذيل ثوبك ..برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران