دانلود کتاب های عربی


هي أغنية، هي أغنية - هی أغنیة، هی أغنیة

نویسنده :

تدور بی الریح حین تضیق بی الأرض. لا بد لی أن أطیر وأن ألجم الریح، لکننی آدمی.. شعرت بملیون نای یمزق صدری تصببت ثلجاً وشاهدت قبری علی راحتی. تبعثرت فوق السریر. تقیأت. غبت قلیلاً عن الوعی. مت. وصحت قبیل الوفاة القصیرة: إنی أحبک، هل أدخل الموت من قدمیک؟...

تدور بي الريح حين تضيق بي الأرض. لا بد لي أن أطير وأن ألجم الريح، لكنني آدمي.. شعرت بمليون ناي يمزق صدري تصببت ثلجاً وشاهدت قبري على راحتي. تبعثرت فوق السرير. تقيأت. غبت قليلاً عن الوعي. مت. وصحت قبيل الوفاة القصيرة: إني أحبك، هل أدخل الموت من قدميك؟...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران