دانلود کتاب های عربیأرباب الأرض - أرباب الأرض

نویسنده :

کتاب "أرباب الأرض هذا الکتاب آخر ما کتب "جبران خلیل جبران" قبل أن یلفظ أنفاسه الأخیرة، فترک به لنا صفحات أغنی ما تکون بالرأی، وأحفل ما تکون بالفکر، وأزخر ما تکون بالصراع الذی تضطرم به النفس الإنسانیة. ولقد املی جبران هذا کله بعد أن استوی له فکره، ل...

كتاب "أرباب الأرض هذا الكتاب آخر ما كتب "جبران خليل جبران" قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فترك به لنا صفحات أغنى ما تكون بالرأى، وأحفل ما تكون بالفكر، وأزخر ما تكون بالصراع الذى تضطرم به النفس الإنسانية. ولقد املى جبران هذا كله بعد أن استوى له فكره، ل...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران