دانلود کتاب های عربی


معاوية بن أبي سفيان - معاویة بن أبی سفیان

نویسنده :

إن تاریخ معاویة بن أبی سفیان لا یحتاج إلی مزید من تفصیل ، وانما یحتاج تاریخه وتواریخ النابهین جمیعاً إلی تصحیح الموازین وبیان المداخل التی تؤتی من قبلها أحکام الناس علی الحوادث والرجال ، فتصاب بالخلل أو تنقلب رأساً علی عقب . ویصاب بالخلل معها تفکیر...

إن تاريخ معاوية بن أبي سفيان لا يحتاج إلى مزيد من تفصيل ، وانما يحتاج تاريخه وتواريخ النابهين جميعاً إلى تصحيح الموازين وبيان المداخل التى تؤتى من قبلها أحكام الناس على الحوادث والرجال ، فتصاب بالخلل أو تنقلب رأساً على عقب . ويصاب بالخلل معها تفكير...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران