دانلود کتاب های عربی



ايام محمد على - ایام محمد علی

نویسنده :

استفادت مصر من تجربة التحدیث التی خاضها محمد علی بشکل مباشر من منجزات الغرب الثقافیة والعلمیة والتقنیة وأتاحت للبلاد استقلالا واستقرارا اقتصادیا ذاتیا حتی لو لم یکتب له الصمود فیما بعد أمام مطامع القوی الاستعماریة الصاعدة فی ذلک الزمن مثل انجلترا وفر...

استفادت مصر من تجربة التحديث التى خاضها محمد علي بشكل مباشر من منجزات الغرب الثقافية والعلمية والتقنية وأتاحت للبلاد استقلالا واستقرارا اقتصاديا ذاتيا حتى لو لم يكتب له الصمود فيما بعد أمام مطامع القوى الاستعمارية الصاعدة فى ذلك الزمن مثل انجلترا وفر...



برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران