دانلود کتاب های عربی


رجب طيب أردوغان قصة زعيم - رجب طیب أردوغان قصة زعیم

نویسنده :

رجب طیب أردوغان ..قصة زعیمحینما تطغی الانسانیه علی الجانب الشخصی لشخص ما ..ویطغی الذکاء علیه فاعلم ان هذا الشخص هو أردوغانکتاب مختلف من حیث طریقة السرد ..فهو یقودک الی سرد قصص عن أردوغان وجانب تاریخی لترکیا تاره .ولکن فی الأخیر .ستجد متعه عند قراءته وذلک أکیدأنصح جدا بقرائته وخاصة شباب أُمتنا لتعلم کیف یصنع الشخص نهضته بإذن اللهفبدایة الکتاب هناک کلمات رقیقه من أردوغان وهی "لم أتغیر ولکننی تطورت" وهو بالفعل لم یکذب

رجب طيب أردوغان ..قصة زعيمحينما تطغى الانسانيه على الجانب الشخصى لشخص ما ..ويطغى الذكاء عليه فاعلم ان هذا الشخص هو أردوغانكتاب مختلف من حيث طريقة السرد ..فهو يقودك الى سرد قصص عن أردوغان وجانب تاريخى لتركيا تاره .ولكن فى الأخير .ستجد متعه عند قراءته وذلك أكيدأنصح جدا بقرائته وخاصة شباب أُمتنا لتعلم كيف يصنع الشخص نهضته بإذن اللهفبداية الكتاب هناك كلمات رقيقه من أردوغان وهى "لم أتغير ولكننى تطورت" وهو بالفعل لم يكذببرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران