دانلود کتاب های عربی


قضايا المرأة والفكر والسياسة - قضایا المرأة والفکر والسیاسة

نویسنده : نوال السعداوي

بین دفتی هذا الکتاب بعض من نتاج عقل وفکر وإبداع الدکتورة نوال السعداوی، هی کتب ولکن لیس کما یکتب من یتصدون للکتابة، فمقالاتها وحواراتها ولقاءاتها کلها معارک وجهاد، وهی، کما تعلن، علی استعداد أن تستشهد وتضحی بحیاتها فی سبیل أن ینتصر العقل، وأن یحتکم...

بين دفتي هذا الكتاب بعض من نتاج عقل وفكر وإبداع الدكتورة نوال السعداوي، هي كتب ولكن ليس كما يكتب من يتصدون للكتابة، فمقالاتها وحواراتها ولقاءاتها كلها معارك وجهاد، وهي، كما تعلن، على استعداد أن تستشهد وتضحي بحياتها في سبيل أن ينتصر العقل، وأن يحتكم...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران