دانلود کتاب های عربی


الحب في زمن النفط - الحب فی زمن النفط

نویسنده : نوال السعداوي

الحب فی زمن النفط، قراءة فی صفحات المجتمع، وسطور یلملمها وعی نوال سعداوی، من الحاضر والماضی عن واقع المرأة فی زمن النفط روایة أبطالها رجل ونفط وامراة تدور أقدارها فی رحابها. والمرأة خرجت فی إجازة... ولم یکن للمرأة أن تخرج فی إجازة، وکأنما الباب إذا ا...

الحب في زمن النفط، قراءة في صفحات المجتمع، وسطور يلملمها وعي نوال سعداوي، من الحاضر والماضي عن واقع المرأة في زمن النفط رواية أبطالها رجل ونفط وامراة تدور أقدارها في رحابها. والمرأة خرجت في إجازة... ولم يكن للمرأة أن تخرج في إجازة، وكأنما الباب إذا ا...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران