دانلود کتاب های عربیبلد متعلم عليها - بلد متعلم علیها

نویسنده :

یتسائل "مصطفی شهیب" فی هذا الکتاب -بصفته شابا- عن الکثیر والکثیر من المظاهر والسلوکیات التی اجتاحت وانتشرت کثقافة عامة لدی شباب الیوم أو شباب القرن الحادی والعشرین ولا یتوقف الأمر عند التساؤل... فنجد عینه تلتقط المتناقضات فی هذا الواقع الشبابی فیمسک...

يتسائل "مصطفى شهيب" فى هذا الكتاب -بصفته شابا- عن الكثير والكثير من المظاهر والسلوكيات التى اجتاحت وانتشرت كثقافة عامة لدى شباب اليوم أو شباب القرن الحادى والعشرين ولا يتوقف الأمر عند التساؤل... فنجد عينه تلتقط المتناقضات فى هذا الواقع الشبابى فيمسك...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران