دانلود کتاب های عربی


لماذا رفضت الماركسية؟ - لماذا رفضت المارکسیة؟

نویسنده: name

الکتاب مناظرة مکتوبة بین الدکتور مصطفی محمود والأستاذ خالد محی الدین ، فالأخیر یدافع عن المارکسیة وفی الوقت ذاته یدعی انه لیس مارکسیاً ، ویرد علیه مصطفی محمود متهماً ایاه بالتناقض

الكتاب مناظرة مكتوبة بين الدكتور مصطفي محمود والأستاذ خالد محي الدين ، فالأخير يدافع عن الماركسية وفي الوقت ذاته يدعي انه ليس ماركسياً ، ويرد عليه مصطفي محمود متهماً اياه بالتناقضبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.