دانلود کتاب های عربیعليك اللهفة - علیک اللهفة

نویسنده :

علی مدی عمرٍ خنت الشعر کنت دائمة الانشغال عنه بکتابة ما یفوقه شاعریة حرصت أن تکون الحیاة هی قصیدتی الأجمل لاتبحثوا فی هذه النصوص عن أشعاری ما هذه المجموعة سوی مراکب ورقیة لإمرأة محمولة علی أمواج اللهفة، ما ترک لها الحب من ید سوی للتجدیف بقلم

على مدى عمرٍ خنت الشعر كنت دائمة الانشغال عنه بكتابة ما يفوقه شاعرية حرصت أن تكون الحياة هي قصيدتي الأجمل لاتبحثوا في هذه النصوص عن أشعاري ما هذه المجموعة سوى مراكب ورقية لإمرأة محمولة على أمواج اللهفة، ما ترك لها الحب من يد سوى للتجديف بقلمبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران