دانلود کتاب های عربی


حاج كومبوستيلا - حاج کومبوستیلا

نویسنده: name

یمثل هذا الکتاب باکورة أعمال کویلو، ویروی قصة سعی روحی ممیَّز علی طریق مار یعقوب فی إسبانیا. ینطلق الراوی فی مسیرة طویلة، بحثاً عن سیفه الذی فقده لحظة کان یُقدّم إلیه. اشترط علیه المعلّم لاسترداده أن یقوم بالحج علی طریق قدیمة، کان یعبرها حجَّاج القر...

يمثل هذا الكتاب باكورة أعمال كويلو، ويروي قصة سعي روحي مميَّز على طريق مار يعقوب في إسبانيا. ينطلق الراوي في مسيرة طويلة، بحثاً عن سيفه الذي فقده لحظة كان يُقدّم إليه. اشترط عليه المعلّم لاسترداده أن يقوم بالحج على طريق قديمة، كان يعبرها حجَّاج القر...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
تبلیغات