دانلود کتاب های عربی


سقوط الإمام - سقوط الإمام

نویسنده : نوال السعداوي

شخصیات ورموز وذاکرة تعی أحداث، تتسطر حروفها فی داخل الروح... وأنّات واستغاثات تتصاعد معلنة الانفلات من الاسار لتعلن واقعاً مؤلماً، مع، قبل، وربما بعد "سقوط الإمام". والروایة قبل کل شیء هی قراءة لما خلف السطور، أرادتها نوال السعداوی من خلال بوحها بهذه...

شخصيات ورموز وذاكرة تعي أحداث، تتسطر حروفها في داخل الروح... وأنّات واستغاثات تتصاعد معلنة الانفلات من الاسار لتعلن واقعاً مؤلماً، مع، قبل، وربما بعد "سقوط الإمام". والرواية قبل كل شيء هي قراءة لما خلف السطور، أرادتها نوال السعداوي من خلال بوحها بهذه...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران