دانلود کتاب های عربی


أحد عشر كوكبا - أحد عشر کوکبا

نویسنده: name

عن الدیوان: من عمق الماضی یأتی… قادماً علی صهوة فرسه المطهمة… یمتشق سیفه… یقارع به… محمود درویش خیالاً عابقاً بنفحة الماضی… الماضی البعید ممتشقاً کلمته مستقراً علی صهوة خیال یحمله بین الأرض والسماء… لزمان تعشقه الروح وتصبو إلیه النفس… نفس العربی الم...

عن الديوان: من عمق الماضي يأتي… قادماً على صهوة فرسه المطهمة… يمتشق سيفه… يقارع به… محمود درويش خيالاً عابقاً بنفحة الماضي… الماضي البعيد ممتشقاً كلمته مستقراً على صهوة خيال يحمله بين الأرض والسماء… لزمان تعشقه الروح وتصبو إليه النفس… نفس العربي الم...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.