دانلود کتاب های عربیقلمين - قلمین

نویسنده :

عن الکتاب: عندما قال المؤلف عن کتابة إنه "کتاب إن لم تضحک علیه.. فلن یضحک علیک" لم یکن محتاً سوی فی النصف الثانی من الحملة، فهو کتاب یحمل مقالات عدیدة نشرت فی تواریخ مختلفة للمؤلف فی جریدة الدستور، جمیعاً لن یضحک علیک فی معلومة أو تعلیق أو حتی کلم...

عن الكتاب: عندما قال المؤلف عن كتابة إنه "كتاب إن لم تضحك عليه.. فلن يضحك عليك" لم يكن محتاً سوى فى النصف الثانى من الحملة، فهو كتاب يحمل مقالات عديدة نشرت فى تواريخ مختلفة للمؤلف فى جريدة الدستور، جميعاً لن يضحك عليك فى معلومة أو تعليق أو حتى كلم...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران