دانلود کتاب های عربیأشهد عكس الريح - أشهد عکس الریح

نویسنده :

من الدیوان: حبک ضیف لا یطاق یأتی حین لا أکون مستعدة لإستقباله یدخل من النافذة و یحتل فراشی یرفع قدمیه الموحلتین فوق وسادتی الحریریة ینفث دخان غلیونه داخل رئتی یرد علی هاتفی و یطرد أصدقائی یتناول دفتر مفکرتی لیشطب ما یشاء من م...

من الديوان: حبك ضيف لا يطاق يأتي حين لا أكون مستعدة لإستقباله يدخل من النافذة و يحتل فراشي يرفع قدميه الموحلتين فوق وسادتي الحريرية ينفث دخان غليونه داخل رئتي يرد على هاتفي و يطرد أصدقائي يتناول دفتر مفكرتي ليشطب ما يشاء من م...برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران