دانلود کتاب های عربیلو جاء نوح - لو جاء نوح

نویسنده :

فالعلم هو وحده الذی یجدد أشکال الألم والمرض ، وهو وحده الذی یجدد أشکال العلاج والصحة ,,, والعلم هو الذی یحدد أسلحة الدمار وهو وحدة الذی یحدد أسلحة الوقایة منها ... والذی یبذر الارض بالألغام ، والذی یجعل الألغام تزهر وتثمر سلاما وحبا بین الناس

فالعلم هو وحده الذى يجدد أشكال الألم والمرض ، وهو وحده الذى يجدد أشكال العلاج والصحة ,,, والعلم هو الذى يحدد أسلحة الدمار وهو وحدة الذى يحدد أسلحة الوقاية منها ... والذى يبذر الارض بالألغام ، والذى يجعل الألغام تزهر وتثمر سلاما وحبا بين الناسبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران