دانلود کتاب های عربی


قلوبهم معنا وقنابلهم علينا - قلوبهم معنا وقنابلهم علینا

نویسنده: name

فنحن أمة تصنع أصنامها ، وتهتف بحیاة جلادیها ، وتتغنی بشوارب مستبدیها .. وبشبابهم الدائم . وهی التی فی مزایدة جماعیة علی المذلة الطوعیة ، جعلتهم یبدون جمیلین وأقویاء إلی ذلک الحد الذی یفقدهم صوابهم

فنحن أمة تصنع أصنامها ، وتهتف بحياة جلاديها ، وتتغنى بشوارب مستبديها .. وبشبابهم الدائم . وهى التى فى مزايدة جماعية على المذلة الطوعية ، جعلتهم يبدون جميلين وأقوياء إلى ذلك الحد الذى يفقدهم صوابهمبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.