دانلود کتاب های عربی


يوميات الحزن العادى - یومیات الحزن العادی

نویسنده :

"یومیات الحزن العادی" هی یومیات وذکریات کتبها الشاعر الکبیر "محمود درویش" عن فترة حیاته الأولی فی فلسطین قبل أن یتم تهجیره ، إنها یومیات نثریة تتسم بالحزن والثوریة ، وتصف ما آلت إلیه حالة الشعب الفلسطینی الأعزل ، وما یعانیه من العدو الإسرائیلی الشرس فی الوطن المحتل ، حتی أصبحت أیامه ولیالیه قهراً وحزناً.. یکتب "درویش" عن معاناة شعب بأکمله متمثلة فی حیاة فرد من هذا الشعب وهو "محمود درویش" ، فما یعانیه الشاعر یعانیه الملایین من شعبه.

"يوميات الحزن العادى" هى يوميات وذكريات كتبها الشاعر الكبير "محمود درويش" عن فترة حياته الأولى فى فلسطين قبل أن يتم تهجيره ، إنها يوميات نثرية تتسم بالحزن والثورية ، وتصف ما آلت إليه حالة الشعب الفلسطينى الأعزل ، وما يعانيه من العدو الإسرائيلى الشرس فى الوطن المحتل ، حتى أصبحت أيامه ولياليه قهراً وحزناً.. يكتب "درويش" عن معاناة شعب بأكمله متمثلة فى حياة فرد من هذا الشعب وهو "محمود درويش" ، فما يعانيه الشاعر يعانيه الملايين من شعبه.برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران