دانلود کتاب های عربی


مسرحية النصابين - مسرحیة النصابین

نویسنده : محمود السعدنى

مسرحیة "النصابین" إحدی أعمال الکاتب الکبیر "محمود السعدنی" الکاتب الساخر والناقد اللاذع ، والذی ترکز اهتمامه فی العدید من کتاباته علی الطبقات الشعبیة المسحوقة المهمشة ، فی القریة أو فی المدینة ، وهذا یظهر فی العدید من قصصه وروایاته ، ومنها هذه المسرحیة "النصابین".

مسرحية "النصابين" إحدى أعمال الكاتب الكبير "محمود السعدنى" الكاتب الساخر والناقد اللاذع ، والذى تركز اهتمامه فى العديد من كتاباته على الطبقات الشعبية المسحوقة المهمشة ، فى القرية أو فى المدينة ، وهذا يظهر فى العديد من قصصه ورواياته ، ومنها هذه المسرحية "النصابين".برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران