دانلود کتاب های عربیإخناتون - إخناتون

نویسنده :

اخناتون : هناک رابطة بین قوتک وضعفی ،بین عقلک البسیط المستقیم ، ورؤای المتضاربة . لیتنی استطیع تقبل الأمور علی ما هی علیه ، کما تتقبلها انت .ستکون صدیقی یا حورمحبحورمحب: اننی لک یا مولای بکل جوارحیاخناتون: وعندما أرث مملکتی ، ستعاونی فی الحکمحورمحب "بحماسة" : سأجعلک أعظم ملک عاش فی أی عصر علی وجه الارضاخناتون : وماذا أستطیع أن اکون ، لاعد أعظم ممن سبقونی؟حورمحب : تکون لک امبراطوریة اوسع مما کانت لهم ... امبراطوریة تمتد فیما وراء ما بین النهرین

اخناتون : هناك رابطة بين قوتك وضعفى ،بين عقلك البسيط المستقيم ، ورؤاى المتضاربة . ليتنى استطيع تقبل الأمور على ما هى عليه ، كما تتقبلها انت .ستكون صديقى يا حورمحبحورمحب: اننى لك يا مولاى بكل جوارحىاخناتون: وعندما أرث مملكتى ، ستعاونى فى الحكمحورمحب "بحماسة" : سأجعلك أعظم ملك عاش فى أى عصر على وجه الارضاخناتون : وماذا أستطيع أن اكون ، لاعد أعظم ممن سبقونى؟حورمحب : تكون لك امبراطورية اوسع مما كانت لهم ... امبراطورية تمتد فيما وراء ما بين النهرينبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران