دانلود کتاب های عربی


الكأس الأخيرة - الکأس الأخیرة

نویسنده :

بدأت الخطة منذ اللحظة التی التقت فیها "روث لیسنج" مع "فیکتور دریک" فی غرفته بالفندق ، لقد عرف هذا اللعین کیف یضرب علی أوتار قلبها الحساسة ، عرف کیف یضرم نیران حقدها علی "روزماری" ، وکیف یلوح لها بالأمل فی الزواج من "جورج" إذا أزیحت روزماری من الطریق ، کان هو یهدف فی قرارة نفسه الحصول علی ثروة "روزماری" بعد أن یقضی علیها ثم علیک .. وکانت هی تهدف إلی المال ، وإلی الزواج بجورج بارتون فی أول الأمر ، ولکنها عدلت أخیراً وقررت الزواج من "فکتور" بعد أن أحبته ، هذا إلی إرواء غلیلها من "روزماری" .. نعم .. لقد تبینت أنها تحب "فیکتور" بعد أن اشترکت معه فی قتل "روزماری" .. هو یدس السم فی کأس "روزماری" أثناء فاصل الکباریه ، بعد أن تنکر فی هیئة جرسون ، وهی بوضع کیس السم فی حقیبة "روزماری" لیبدو الحادث علی أنه انتحار.

بدأت الخطة منذ اللحظة التى التقت فيها "روث ليسنج" مع "فيكتور دريك" فى غرفته بالفندق ، لقد عرف هذا اللعين كيف يضرب على أوتار قلبها الحساسة ، عرف كيف يضرم نيران حقدها على "روزمارى" ، وكيف يلوح لها بالأمل فى الزواج من "جورج" إذا أزيحت روزمارى من الطريق ، كان هو يهدف فى قرارة نفسه الحصول على ثروة "روزمارى" بعد أن يقضى عليها ثم عليك .. وكانت هى تهدف إلى المال ، وإلى الزواج بجورج بارتون فى أول الأمر ، ولكنها عدلت أخيراً وقررت الزواج من "فكتور" بعد أن أحبته ، هذا إلى إرواء غليلها من "روزمارى" .. نعم .. لقد تبينت أنها تحب "فيكتور" بعد أن اشتركت معه فى قتل "روزمارى" .. هو يدس السم فى كأس "روزمارى" أثناء فاصل الكباريه ، بعد أن تنكر فى هيئة جرسون ، وهى بوضع كيس السم فى حقيبة "روزمارى" ليبدو الحادث على أنه انتحار.برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران