دانلود کتاب های عربی


هدم نظرية التطور في عشرين سؤالاً - هدم نظریة التطور فی عشرین سؤالاً

نویسنده: name

یتناول الکاتب فی هذا الکتاب بطلان نظریة التطور من منظور أعم ، وسیتصدی الکتاب أیضاً لادعاءات أنصار التطور حول موضوعات معینة من خلال أسئلة کثیراً ما تطرح دون أن تفهم معانیها فهما کاملاً ، ویمکنک أن تجد الإجابات المقدمة فی هذا الکتاب بقدر أکبر من التفصیل العلمی فی کتب أخری للمؤلف ذاته منها " خدیعة التطور " ، " ودحض الداروینیة " .

يتناول الكاتب في هذا الكتاب بطلان نظرية التطور من منظور أعم ، وسيتصدى الكتاب أيضاً لادعاءات أنصار التطور حول موضوعات معينة من خلال أسئلة كثيراً ما تطرح دون أن تفهم معانيها فهما كاملاً ، ويمكنك أن تجد الإجابات المقدمة في هذا الكتاب بقدر أكبر من التفصيل العلمي في كتب أخرى للمؤلف ذاته منها " خديعة التطور " ، " ودحض الداروينية " .برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.