دانلود کتاب های عربیقل لى يا استاذ - قل لی یا استاذ

نویسنده :

وهناک نوعان من الأدباء أو الشعراء أو المفکرین : واحد یمشی أمامک ویتکلم ، وواحد یمشی ورائک ویتکلمولا أعرف أین سأکونوإنما سأحاول أن أکون أقرب إلی أذنیک إلی عینیک إلی عقلک ... وأن اقطع هذة المسافة التی بیننا ف أسرع وقت وبأقل جهد .. ولن أمل أبداً أن أکون واضحاً

وهناك نوعان من الأدباء أو الشعراء أو المفكرين : واحد يمشى أمامك ويتكلم ، وواحد يمشى ورائك ويتكلمولا أعرف أين سأكونوإنما سأحاول أن أكون أقرب إلى أذنيك إلى عينيك إلى عقلك ... وأن اقطع هذة المسافة التى بيننا ف أسرع وقت وبأقل جهد .. ولن أمل أبداً أن أكون واضحاًبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران