دانلود کتاب های عربیخواطر شاب - خواطر شاب

نویسنده :

اسمع منی هذا الکلام بصدر رحب, فوالله لا أقولة إلا لمحبتی لک, ولا أٌقوله إلا وأنا أعلم أنک سر سعادتی وسر تعاستی, أنت سر صلاحی وسر فسادی, أنت سر قربی من الله وسر بعدی عنه, فاسمع منی عسی أن ینفعنی وینفعک هذا الکلام.والله لقد أتعبتنی بکثرة تقلبک, یوم أراک تسرح مع الملائکة فی روحانیة وصفاء فی أعلی علیین, ویوم أراک تسرح مع الشیاطین فی فجور وشقاء فی أسفل سافلین.

اسمع مني هذا الكلام بصدر رحب, فوالله لا أقولة إلا لمحبتي لك, ولا أٌقوله إلا وأنا أعلم أنك سر سعادتي وسر تعاستي, أنت سر صلاحي وسر فسادي, أنت سر قربي من الله وسر بعدي عنه, فاسمع مني عسي أن ينفعني وينفعك هذا الكلام.والله لقد أتعبتني بكثرة تقلبك, يوم أراك تسرح مع الملائكة في روحانية وصفاء في أعلي عليين, ويوم أراك تسرح مع الشياطين في فجور وشقاء في أسفل سافلين.برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران