دانلود کتاب های عربیرمل وزبد - رمل وزبد

نویسنده :

لیست حقیقة المرء بما یظهره لک, بل بما لا یستطیع أن یظهرهلذلک إن أردت أن تعرفه, فلا تصغ إلا ما یقوله بل إلی ما لا یقوله الرجل الذی لا یغتفر للمرأة هفواتها الصغیرة لن یتمتع بفضائلها الکبیرة قولک إنک لا تفهمنی مدیح لا أستحقه, و إهانة لا تستحقها أنت

ليست حقيقة المرء بما يظهره لك, بل بما لا يستطيع أن يظهرهلذلك إن أردت أن تعرفه, فلا تصغ إلا ما يقوله بل إلى ما لا يقوله الرجل الذي لا يغتفر للمرأة هفواتها الصغيرة لن يتمتع بفضائلها الكبيرة قولك إنك لا تفهمني مديح لا أستحقه, و إهانة لا تستحقها أنتبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران