دانلود کتاب های عربیابن رشد فى مصر - ابن رشد فی مصر

نویسنده :

یتناول هذا الکتاب أقوال الشراح المعاصرین الذین شرحوا لابن رشد وتأویلاتهم المختلفة لمذهب هذا الفیلسوف ویقارن بینهما ویختار فیما بینهما بعیدا عن مقاییس الصواب والخطأوهو الاختیار الذی یزن صراع التفاسیر بمیزان الصراع الایدیولوجی فی حقل الفلسفة فی مصر وهذا هو النقد بعینه وهو نقد خارجی للنص الرشدی ولیس بمضمون النص الرشدی نفسه استمتع بقراءة وتحمیل کتاب ابن رشد فی مصر للکاتب وائل غالی

يتناول هذا الكتاب أقوال الشراح المعاصرين الذين شرحوا لابن رشد وتأويلاتهم المختلفة لمذهب هذا الفيلسوف ويقارن بينهما ويختار فيما بينهما بعيدا عن مقاييس الصواب والخطأوهو الاختيار الذى يزن صراع التفاسير بميزان الصراع الايديولوجى فى حقل الفلسفة فى مصر وهذا هو النقد بعينه وهو نقد خارجى للنص الرشدى وليس بمضمون النص الرشدى نفسه استمتع بقراءة وتحميل كتاب ابن رشد فى مصر للكاتب وائل غالىبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
دیگر آثار و کتاب های :
پنل کاربران

پنل ورود کاربران