دانلود کتاب های عربی


الفوز بالسعاده - الفوز بالسعاده

نویسنده :

جمیع حالات السعاده یمکن ادراجها فی حیاه رجل العلم فهو یملک طاقه یسیطر علیها الاقصی حد ویتوصل لنتائج تظهر اهمیتها لیس له شخصیا فحسب بل عند الجمهور العام وحتی وان عجز عن ادنی درجه من درجات فهمها وهو فی هذا اکثر حظا من الفنان فحین لا یتمکن الجمهور من فهم لوحه لوحه او قصیده یستنتج انها ردیئه اما عندما لا یفهم نظریه النسبیه فانه یستنتج ان تعلیمه غیر کاف وتبعا لذلک نال اینشتین الشرف مکرما مبجلا فی حین ترک اعظم الفنانین للجوع فی الحجرات الفقیره

جميع حالات السعاده يمكن ادراجها في حياه رجل العلم فهو يملك طاقه يسيطر عليها الاقصى حد ويتوصل لنتائج تظهر اهميتها ليس له شخصيا فحسب بل عند الجمهور العام وحتى وان عجز عن ادنى درجه من درجات فهمها وهو في هذا اكثر حظا من الفنان فحين لا يتمكن الجمهور من فهم لوحه لوحه او قصيده يستنتج انها رديئه اما عندما لا يفهم نظريه النسبيه فانه يستنتج ان تعليمه غير كاف وتبعا لذلك نال اينشتين الشرف مكرما مبجلا في حين ترك اعظم الفنانين للجوع في الحجرات الفقيرهبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران