دانلود کتاب های عربیالشعلة الزرقاء - الشعلة الزرقاء

نویسنده :

مجموعة من الرسائل التی کتبها جبران خلیل جبران لمی زیادةان الحب الذی نشأ بین جبران خلیل جبران ومی زیادة حب فرید، بل حب نادر، لا مثیل له فی تاریخ الادب، او فی سیر العشاق. لقد دامت تلک العاطفة العارمة بینهما زهاء عشرین عاما دون ان یلتقیا الا فی عالم الفکر والروح، والخیال الضبابی، اذ کان جبران فی مغارب الارض مقیما، وکانت می فی مشارقها، بینهما "سبعة آلاف میل"، کما قال جبران، و"البحار المنبسطة" کما قالت می. ومع ذلک نری انهما کانا اقرب قریبین، واشغف حبیبین

مجموعة من الرسائل التي كتبها جبران خليل جبران لمي زيادةان الحب الذي نشأ بين جبران خليل جبران ومي زيادة حب فريد، بل حب نادر، لا مثيل له في تاريخ الادب، او في سير العشاق. لقد دامت تلك العاطفة العارمة بينهما زهاء عشرين عاما دون ان يلتقيا الا في عالم الفكر والروح، والخيال الضبابي، اذ كان جبران في مغارب الارض مقيما، وكانت مي في مشارقها، بينهما "سبعة آلاف ميل"، كما قال جبران، و"البحار المنبسطة" كما قالت مي. ومع ذلك نرى انهما كانا اقرب قريبين، واشغف حبيبينبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران