دانلود کتاب های عربی


على مرفأ الأيام - علی مرفأ الأیام

نویسنده :

قلیل منا یعرفها کشاعرة أحلام مستغانمی علی مرفأ الایامتتبعثر الاحلامتسود الاوهاموتکثر الآلامعلی ذلک المرفأذکریات سافرت مع عباب البحرتتجول ما بین المحیطات لتصطدم بهذا وذاکلیرجعها الحنین الی المرفأویأخذها الشوق برحلة جدیدة

قليل منا يعرفها كشاعرة أحلام مستغانمي على مرفأ الايامتتبعثر الاحلامتسود الاوهاموتكثر الآلامعلى ذلك المرفأذكريات سافرت مع عباب البحرتتجول ما بين المحيطات لتصطدم بهذا وذاكليرجعها الحنين الى المرفأويأخذها الشوق برحلة جديدةبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران