دانلود کتاب های عربی


فصول في الثقافة والأدب - فصول فی الثقافة والأدب

نویسنده : على الطنطاوى

هذا الکتاب فیه تنوع فی الموضوع وتنوع فی الزمان فقد صدرت المقالات التی تؤلفه فی الثلاثینیات والأربعینیات والخمسینیات ، ومنها مقالات وأحادیث من الستینیات والسعینیات ، ومنها مقالات نُشرت فی صحف ومجلات قدیمة ومتنوعة وقلیل منها مخطوطات لم تنشر من قبل ولا أذیعت من قبل ، وهی تتنوع فی موضوعاتها وتتباین وفیها فوائد وعبر ، وفیها نثر وفیها شعر ، وفیها جٍدّ وفیها طرائف وقد رتبت فی نسق فجمع ما تآلف منها معاً وبدأت بالأخف منها وانتهت بالأدسم .

هذا الكتاب فيه تنوع في الموضوع وتنوع في الزمان فقد صدرت المقالات التي تؤلفه في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات ، ومنها مقالات وأحاديث من الستينيات والسعينيات ، ومنها مقالات نُشرت في صحف ومجلات قديمة ومتنوعة وقليل منها مخطوطات لم تنشر من قبل ولا أذيعت من قبل ، وهي تتنوع في موضوعاتها وتتباين وفيها فوائد وعبر ، وفيها نثر وفيها شعر ، وفيها جٍدّ وفيها طرائف وقد رتبت في نسق فجمع ما تآلف منها معاً وبدأت بالأخف منها وانتهت بالأدسم .برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران